*

Ds. Arjan Berensen: ‘God wil de preek gebruiken’

Arjan Berensen heeft hart voor de preek. ‘Als toehoorder heb je ook een taak.’