Luister naar

NGK: kerk moet ‘veilig thuis’ voor homo’s worden

Nieuws
De Nederlands Gereformeerde Kerken stellen de kerkelijke ambten van ouderling en diaken niet open voor homo’s met een relatie. Maar kerken moeten ‘al het mogelijke doen’ hen een veilig thuis te bieden.
Gerard ter Horst
maandag 18 januari 2016 om 03:00

Zeewolde

Dat heeft de Landelijke Vergadering, bijeen in Zeewolde, zaterdag tijdens haar slotzitting besloten. Eraan vooraf ging een uitgebreide bespreking die bijkans de hele dag in beslag nam.

Met het uiteindelijke besluit steunde een grote meerderheid van de ruim dertig afgevaardigden het voorstel van het bestuur, dat pastoraal getoonzet was. De bezinning en bewustwording over die veilige plek voor homo’s moet breed op gang komen, was een diep beleefde en vaak gedeelde wens. Pleidooien en tegenvoorstellen ter vergadering om nu geen besluit te nemen, het onderwerp door te schuiven naar een volgende, nieuwgekozen Landelijke Vergadering (dit najaar) of het vraagstuk aan de vrijheid van de plaatselijke kerken over te laten haalden het niet. Het bestuur onder leiding van voorzitter dominee Willem Smouter ontraadde ze met klem, en kreeg steun van de meerderheid. Met het uiteindelijke besluit komt er een eind aan jarenlange bezinning over homoseksualiteit en ambt, in gang gezet door het voorgenomen besluit van de Jeruzalemkerk in Utrecht om homo’s met een relatie wel in het ambt toe te laten (zie inzet). Speciale discussie was er over de vraag of plaatselijke kerkenraden gestimuleerd moeten worden homo’s toe te laten aan het avondmaal. In de praktijk bestaan daarover grote verschillen: in de ene gemeente is het geen thema, in een andere gemeente bestaat er geen ruimte voor. ‘Het steekt me als een graat in de keel wanneer ik hoor dat homo’s met een relatie van liefde en trouw niet aan het heilig avondmaal mogen deelnemen’, zei een felle Smouter. ‘Beste kerkenraden, om de liefde Gods, doe dat toch niet: juist het avondmaal is de plaats waar we midden in de gebrokenheid samen delen in de liefde van Christus.’

Toch was hij niet voor landelijke besluiten hierover. De christelijk-gereformeerden hebben dat wel gedaan, zei hij, daar bepaalde de synode dat plaatselijke kerken homo’s met een relatie niet aan het avondmaal mogen laten. Daarmee gaan ze ‘de mist in’, aldus Smouter. ‘De landelijk bereikte overeenstemming zal een Pyrrusoverwinning blijken te zijn. Ons wacht hetzelfde lot als we zover gaan, en daar is niemand mee gediend.’ De vergadering volgde deze lijn.

Vooral afgevaardigden van de regio Alkmaar-Amsterdam wilden de uitgebreide bezinning door de Commissie Ambt en Homoseksualiteit, die in meerderheid wel ruimte zag voor homo’s met een relatie als ouderling en diaken, meer verzilveren. Bijvoorbeeld door de kerken op te dragen er studie van te blijven maken. Maar dat haalde het niet. Wel bepaalde de vergadering dat de Nederlands Gereformeerde Toerusting kerken moet gaan helpen met gespreksleiders en materiaal om die ‘veilige plek’ bespreekbaar te maken. <

Utrecht maakt balans op

De Jeruzalemkerk in Utrecht, waar de directe aanleiding ligt voor de landelijke bezinning op ambt en homoseksualiteit in de Nederlands Gereformeerde Kerken, is niet blij met de afloop ervan. ‘Utrecht heeft al die tijd gewacht, maar niet op dit voorstel’, zei kerkenraadsvoorzitter Koos van Beusekom tijdens de bespreking over het moderamenplan. Hij pleitte ervoor het vraagstuk aan de vrijheid van de plaatselijke kerken over te laten. ‘Terughoudendheid zou op zijn plaats zijn: leg niet als meerderheid de minderheid een last op.’ De kerkenraad in Utrecht gaat dit voorjaar met de gemeente in gesprek of ze het al in 2009 voorgenomen besluit wel of niet doorvoert. ‘We streven naar een zo breed mogelijk gedragen besluit in de gemeente.’

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Waarom het motto 'geen seks voor het huwelijk' christenen kan beschadigen. 'Je zit continu in een angstmodus'

Christelijke jongeren aansporen om maar vooral geen seks voor het huwelijk te hebben, kan leiden tot een beschadigd zelfbeeld. ‘Dan ben je de lolly waar iedereen een likje van heeft genomen; die hoeft niemand meer.’

Afbeelding

Harde woorden bij een interkerkelijke domineesschool op de Oudezijds Voorburgwal

Een afgescheiden dominee preekte soms wel twintigmaal per week. Er waren meer dominees nodig, maar hoe en waar moesten die geschoold worden? Die vraag werd een splijtzwam.

Afbeelding

Amsterdamse kerk houdt Molukse cultuur levend: 'We mogen trots zijn op onze afkomst'

De Molukse en de Nederlandse cultuur lopen soepel in elkaar over in de Molukse Evangelische Kerk Gunung Batu in Amsterdam. Hoe geïntegreerd de derde en vierde generatie Molukkers ook is, ze koesteren hun afkomst.

Afbeelding

Op zoek in de kerk of stilte gevonden: 'Ik proef dat de liefde boven de regels staat'

Na corona vindt niet iedereen meer een plek in de ‘gewone’ zondagse kerkdienst. Twee mensen vertellen erover. ‘Je kunt je heel druk maken als iemand uit de kerk is, maar laat diegene het maar even zelf ontdekken.’

Afbeelding

Deze kerken groeien juist door corona. 'Voor het eerst in lange tijd zit de kerk weer bomvol'

In zestig procent van de kerken is het aantal kerkgangers afgenomen als gevolg van corona, blijkt uit onderzoek van deze krant. Maar er zijn ook kerken die tegen deze trend in juist groeiden. Drie kerken delen wat hun geheim is.

Afbeelding

Groen, groener, groenst: het is vandaag St. Patrick's Day. Wat wordt er gevierd?

Waar Nederlanders zich elk jaar met Koningsdag in het oranje hijsen, viert Ierland vandaag St. Patrick’s Day. Wat is dit voor feest? De feestdag is uitgegroeid tot een wereldwijde viering van de Ierse identiteit.