*

Houvast Bram Peper: 'Er zit niets meer in mijn rugzak'

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders – christenen en niet-christenen – antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Bram Peper (75), socioloog, PvdA’er, oud-burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken.

advertentie