*

Een monnik op sociale media

Sociale media zijn machtig, merkte Maarten Luther (1483 -1546) als snel nadat zijn 95 stellingen op het Facebook van zijn tijd waren verspreid. Het zette de kerk en het Heilige Roomse Rijk – de Europese Unie van de zestiende eeuw – op de kop.

En daarom vieren protestanten op 31 oktober nog steeds Hervormingsdag. De kerkhervormer Maarten Luther zou op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk hebben gepubliceerd. Het leidde tot een breuk met Rome en het ontstaan van protestantse kerken.