Sporen van het koninkrijk: Het elan van de Heilige Geest | Nederlands Dagblad

Sporen van het koninkrijk: Het elan van de Heilige Geest

Voor mij liet die avond iets zien van het elan van de Heilige Geest.