Stilgezet: 1 Samuël 28:15 - Verongelijkt

‘Ik zie geen uitweg meer,’ antwoordde Saul. ‘Ik word aangevallen door de Filistijnen en God heeft me in de steek gelaten. Hij geeft geen antwoord meer op mijn vragen, noch bij monde van profeten, noch in dromen. Daarom heb ik u opgeroepen om u te vragen wat ik moet doen.’ Zelfs nu, nu Samuël voor even is teruggekeerd tot het leven, geeft Saul zich niet prijs. Wat zou het mooi geweest zijn als hij de macht van de HEER had beseft.

Geloof

meer ‘Geloof’