Stilgezet: 1 Samuël 28:14 - Verstoorde rust

Toen wist Saul dat het Samuël was, en hij knielde neer en boog diep voorover. Samuël vroeg aan Saul: ‘Waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord?’ Bij de meeste verhalen uit de oudheid over het oproepen van doden komt de dode met deze klacht: waarom verstoor je mijn rust? Reden voor critici om ook het Bijbelverhaal onder dit genre sterke verhalen te scharen.

Geloof

meer ‘Geloof’