Houvast Josha Zwaan: 'Als ik niet schrijf, word ik ongelukkig'

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders – christenen en niet-christenen – antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Josha Zwaan (51), schrijfster van onder meer de romans Parnassia, Zeevonk en Dwaallicht.

Geloof

meer ‘Geloof’