Stilgezet: Psalm 13:5 - Geschokt

Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen’, mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. Als David bezwijkt, zullen er veel mensen staan te juichen. Met name de mensen met macht. Want David is een reëel gevaar, niet alleen voor Saul, maar voor ieder die gedijt in de sfeer van intriges die Sauls achterdocht aan het hof heeft opgeroepen. Wat zou het mooi zijn als die levende aanklacht tegen alle oneerlijkheid de mond gesnoerd werd!

Geloof

meer ‘Geloof’