Houvast: Anne van der Meiden: Mijn kleinkinderen leren me te leven | Nederlands Dagblad

Houvast: Anne van der Meiden: Mijn kleinkinderen leren me te leven

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders – christenen en niet-christenen – antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Anne van der Meiden (86), theoloog, amateurschilder en communicatiedeskundige.

Geloof

meer ‘Geloof’