Stilgezet: Lucas 11:45 - Foei

Daarop zei een wetgeleerde tegen hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.’ Jezus sprak daarnet de farizeeën aan. Dat zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die zich door een eed verbonden hebben tot zorgvuldige wetsonderhouding. En omdat ze dat openlijk doen, worden zij informeel een soort geestelijke leiders.

Geloof

meer ‘Geloof’