Nog geen eenheid onder de leden GKv over de rol van de vrouw

De een noemt het goed nieuws en verrijkend voor de kerken, de ander een zwarte dag. Acht (ex) gereformeerd-vrijgemaakten spreken zich uit over de beslissing van de synode om vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling en diaken.

Geloof

meer ‘Geloof’