Eerst maar eens het vrouwenbesluit uitleggen in de wandelgangen van de ICRC

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verantwoorden zich deze week internationaal voor het besluit vrouwen toe te laten als dominee, ouderling en diaken. Onduidelijk is hoe hard de zusterkerken hen vallen over deze voor hen omstreden zaak.

Geloof

meer ‘Geloof’