Luister naar

Met die oude bijbelteksten de straat op

Nieuws
Contextueel bijbellezen helpt kerkmensen om uit hun veilige bubbel te stappen en het evangelie te lezen met mensen in de marge. Verfrissend, maar confronterend: ‘Daar sta je dan met je Bijbel.’
Henk-Jan Gosseling
maandag 26 februari 2018 om 03:00
Bijbelteksten zijn niet geschreven om statisch voort te bestaan. Ze moeten in de context van de huidige samenleving gelezen worden.
Bijbelteksten zijn niet geschreven om statisch voort te bestaan. Ze moeten in de context van de huidige samenleving gelezen worden. nd

Ermelo

‘Ik geloof in de kracht van the gospel’, zegt Margrietha Reinders. ‘Dat God bestaat. Dat Hij liefde is en levens verandert. Daarom wil ik met die oude teksten de straat op.’ Ze doet dat als pionier-dominee in de Amsterdamse wijk Betondorp. Een wijk waar bier, voetbal en André Hazes meer zin aan het leven geven dan het geloof. Het vraagt moed om daar met de Bijbel aan te komen zetten.

Reinders vertelde zaterdag over haar werk tijdens een bijeenkomst over contextueel bijbellezen. Een methode die beoogt een verbinding te leggen tussen het bijbelverhaal en de context van de lezers, oftewel de ­samenleving waarin zij leven. De ­bijeenkomst in de Immanuelkerk in Ermelo werd bezocht door zo’n 35 mensen, de meeste beroepsmatig bezig met geloof.

Contextueel bijbellezen heeft zijn wortels in de bevrijdingstheologie van de jaren zestig. Priesters in Latijns-Amerika kozen toen de kant van de arbeiders. Theologe Inge Landman was via Kerk In Actie uitgezonden naar Colombia, en las daar de Bijbel met vrouwen. Terug in Nederland doet ze hetzelfde met leden van de PKN. Landman: ‘Contextueel bijbellezen helpt kerkmensen om uit hun veilige bubbel te stappen. Vaak krijg ik als reactie: ‘‘Zo wordt bijbellezen weer leuk.’’

Leuk was het niet direct voor Margrietha Reinders. ‘Na twintig jaar gemeentepredikant in de PKN te zijn geweest, werd ik pionier in een heel andere context. Daar sta je dan met je Bijbel. Dat maakte me heel klein.’ Waarom deed ze het dan? Reinders is stellig: ‘Voor de Heer. Ik wil dat mensen het christelijk geloof weer omarmen. Ik wil graag in de voetsporen van Jezus lopen. Ik hoop dat ik veel schoenen verslijt.’

Veel bijbelteksten zijn geschreven vanuit de marge, betoogde VU-hoogleraar Peter-Ben Smit. ‘Kijk naar Paulus, die zat vaker wel in de gevangenis dan niet.’ Best voor de hand liggend om die verhalen weer naar de marge te brengen.

Maar dat vindt niet iedereen: christenen in de rechtzinnige hoek zijn not amused over een manier van bijbellezen die start bij de context. Klaas Spronk, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, geeft college aan studenten van allerlei pluimage, ook uit conservatieve hoek: ‘Ik begin altijd met deze groep gerust te stellen. Ik zeg dan: ‘‘Ik ben een fan van de Bijbel.’’ Dan is het goed en kunnen we aan het werk.’

Spronk legt uit dat rechtzinnige christenen zich vaak beroepen op het ‘sola scriptura’, de Schrift alleen. ‘Maar dat is evengoed context. Je ­reformatorische traditie is ook context. Dat beseffen mensen vaak niet.’

valkuilen

Contextueel bijbellezen kent ook valkuilen. Je kunt heel selectief teksten erbij pakken, die passen bij wat je met de context wilt. Je kunt een tekst naar je hand zetten. Het vraagt dan ook om goed bijbelgebruik. Klaas Spronk noemt als voorbeeld de discussie in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken over de vrouw in het ambt. ‘Jarenlang waren de ambten gesloten voor vrouwen, met een beroep op Paulus. Toen kwamen er deputaten die het ambt voor vrouwen wilden openstellen, met een beroep op de richteres Debora, die door de Geest was gegrepen en grote dingen deed. De Bijbel was niet veranderd, de vrijgemaakten waren veranderd. De discussie daarover ging heel zorgvuldig, en laat zien hoe context werkt. Alleen geven ze dan weer niet toe dat dat context is.’

Contextueel bijbellezen is niet vrijblijvend, heeft Margrietha Reinders gemerkt: ‘Ik ben steeds minder theoloog en steeds meer evangelist.’

Klaas Spronk ziet de Bijbel als een dynamisch boek dat pas levend wordt in het gebruik. ‘We zijn nog steeds met die oude teksten bezig. Maar die waren helemaal niet geschreven om statisch voort te bestaan. Contextueel bijbellezen is een manier om leven te houden in die dooie teksten.’ <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Chatbots kunnen in de rol van Jezus met je appen. Maar hoe weet je of de bijbeluitleg van een chatbot klopt?

Je kunt nu appen met Jezus, belooft een Utrechts bedrijf. Een chatbot ‘ontworpen met de eigenschappen van Jezus’ kan direct antwoord geven op geloofsvragen. Gaan gelovigen straks echt AI als stem van God beschouwen?

Afbeelding

Podcast | Elisa liet koning Joas met zijn pijlen op de grond slaan. Waarom eigenlijk?

Aan het eind van zijn leven zocht de profeet Elisa koning Joas op. Hij liet hem een pijl uit het raam schieten, met zijn pijlen op de grond slaan en werd toen plotseling boos op hem. Wat kunnen christenen hier van leren?

Afbeelding

Otto is pionier, predikant en dirigent van een koor: 'Een koor zingt op complimenten'

Otto Grevink (46), pionier en ambulant predikant, dirigeert het koor Laudate Dominum. ‘Ik vind het machtig mooi om met een groep bezig te zijn.’

Afbeelding

Hoe het prinselijk huwelijk tussen Maurits en Marilène een oecumenische rel werd

Zondag zijn prins Maurits en prinses Marilène 25 jaar getrouwd. De kerkelijke inzegening van dit huwelijk van een hervormde prins en een katholieke ministersdochter werd een oecumenische rel. Een reconstructie.

Afbeelding

Kamperen en Pinksteren vieren kan ook in Friesland. 'We horen vaak: heerlijk, wat een rust hier'

Duizenden christenen zetten dit weekend hun tent op bij Opwekking. Wie zich thuisvoelt bij een wat kleinschaliger pinksterconferentie kan terecht bij het Pinksterfeest 316. ‘We zijn kleiner, waardoor er meer rust is.’

Afbeelding

Vijf redenen waarom mensen twijfelen aan het christelijk geloof. Slechts eentje lijkt echt belangrijk

Het christelijk geloof heeft een 'merkprobleem'. Je kunt zoals de overleden dominee Tim Keller nog zo helder de relevantie uitleggen, zolang gelovigen de naam houden harteloos te zijn, is dat dweilen met de kraan open.