Luister naar

NGK Hattem in cassatie, kerkverband betaalt mee

Nieuws
Het ‘domineesarrest’ van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van begin januari krijgt een vervolg: de Nederlands Gereformeerde Kerk in Hattem heeft besloten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.
Gerard ter Horst
donderdag 8 maart 2018 om 18:38

Hattem

Dat laat kerkenraadsvoorzitter Klaas Klaver weten. De kosten voor de procesgang, die waarschijnlijk jaren zal gaan duren, worden gedragen door het landelijke kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Begin januari deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opvallende uitspraak over het ontslag van de Hattemer dominee Peter Gort in 2010. Het hof maakte de eigen rechtsregels van het kerkverband ondergeschikt aan zijn recht de arbeidsverhouding te toetsen. Vervolgens stelde het vast dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen dominee en kerk.

Daarmee week het hof af van twee eeuwenoude Nederlandse principes: dat kerken binnen de wettelijke kaders van het strafrecht de vrijheid hebben hun eigen rechtssysteem te hanteren en dat de dominee geen werknemer van de kerkenraad is. Hij staat (geestelijk) onafhankelijk van zijn gemeente en kan zodoende vrijuit spreken en onderwijzen.

procesregels

De Hoge Raad is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. De raad onderzoekt of het hof zich aan het recht en de procesregels heeft gehouden en of het arrest voldoende is gemotiveerd. ‘Als een gerechtshof daarin fouten heeft gemaakt, moet de zaak over. De zaak moet ook over als de Hoge Raad een andere uitleg geeft aan het recht dan het hof heeft gedaan’, legt de website rechtspraak.nl uit, de officiële website van gerechtelijk Nederland.

De uitkomst van toetsing door de Hoge Raad zal invloed hebben op andere, soortgelijke zaken waarin een kerk de rechter inschakelt of voor de rechtbank moet verschijnen. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Homokwestie' lijkt niet uit te draaien op schisma bij methodisten in Verenigde Staten

Het is nog maar de vraag of uiteenlopende standpunten over homoseksuele relaties leiden tot een schisma binnen de United Methodist Church in de Verenigde Staten.

Afbeelding

Religieuze wanen komen vaker voor op de Biblebelt. 'Bevindelijk-gereformeerden behandelen is lastiger'

Denken dat je engelenvleugels hebt en kunt vliegen. Of doodsbang zijn dat de duivel je meeneemt. Bevindelijk gereformeerden hebben meer last van religieuze wanen. Maar professionele hulp zullen ze niet gauw inroepen.

Afbeelding

Evelyn Noltus is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel

Evelyn Noltus (61) is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel. ‘Het helpt mij in mijn rol als predikant om dingen te doen die spannend zijn.’

Afbeelding

Machtspositie Zweedse premier is geen bezwaar voor het pastorsambt van zijn vrouw

Zondag werd Birgitta Ed, echtgenote van de Zweedse premier Ulf Kristersson, bevestigd als predikant in de lutherse kerk. Het was emotioneel, maar niet vanwege de functie van haar man.

Afbeelding

Sally Azar (26) is de eerste Palestijnse vrouwelijke predikant: 'Stimulans voor jongeren en vrouwen'

Het was niet haar doel, maar ze wil best een rolmodel zijn voor jongeren en vrouwen in christelijke gemeenten. Sally Azar (26) is de eerste vrouwelijke Palestijnse predikant. ‘Ik verwacht geen gemakkelijke weg.’

Afbeelding

Waarom theologen Dorina Nauta en Dolf te Velde niet zonder de kerk kunnen. 'Je zit in een ritme, dat helpt mij'

Kerkverlating? Geloven buiten de kerk? Minder diensten? Dolf te Velde en Dorina Nauta doen er niet aan mee. Zij vertellen waarom zij met plezier naar de kerk gaan. Zelfs als ze druk zijn, of liever zouden gaan sporten.