Wereldraad pleit voor discipelschap als gave

Een zendingsconferentie onder de vlag van de Wereldraad van Kerken breekt in een speciale verklaring een lans voor discipelschap als gave en roeping, in reactie op Jezus’ oproep Hem te volgen.

Geloof

meer ‘Geloof’