Trendbreuk: groei in giften NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ziet zijn inkomsten uit eigen fondswerving licht stijgen. Daarmee is sprake van een trendbreuk, meldt de organisatie in haar jaarverslag over 2017.

Geloof

meer ‘Geloof’