Dood van broers heelde een breuk

Samensprekingen tussen verschillende kerken of geloofsgemeenschappen verlopen vaak moeizaam. Er liggen gevoeligheden uit het verleden en inhoudelijke verschillen moeten overbrugd. Wie geeft wat toe?

Geloof

meer ‘Geloof’