Onderzoek: weinig ruimte voor jonge dominees om eerlijk te zijn in de kerk

Is er voor jonge dominees en kerkelijk werkers ruimte voor twijfel of geloofsverandering op de plek waar ze werken? Daniel Kehanpour en Pieter Jan Kruizinga deden er onderzoek naar. ‘We moeten weg bij discussies over vormen en traditie. Er is behoefte aan openhartige geloofsgesprekken.’

Geloof

meer ‘Geloof’