*

Patriarch start zaak tegen ‘Princeton’

De patriarch van Constantinopel is een rechtszaak begonnen tegen de universiteit van Princeton in de Verenigde Staten. Hij wil vier oude manuscripten terug die tijdens de Eerste Wereldoorlog door Bulgaarse soldaten uit een Grieks klooster werden ontvreemd. Een Amerikaan kocht ze in 1924 van tussenhandelaren in Frankfurt en schonk ze in 1942 aan de universiteit. Deze weigert ze terug te geven. Het Lutheran Theological Seminary in Chicago gaf enkele jaren geleden wel een uit hetzelfde klooster ontvreemd manuscript terug. <

advertentie