Luister naar

Veel jongeren verlaten ‘spontaan’ hun kerk

Nieuws
Twee op de drie Amerikaanse jongeren haken af met kerkgang als zij gaan studeren. Driekwart van de kerkverlaters doet dat spontaan en niet met voorbedachten rade.
Gerhard Wilts
donderdag 17 januari 2019 om 03:00

Nashville

De uittocht van jongvolwassenen blijft doorgaan, blijkt uit een onderzoek dat LifeWay Research dinsdag openbaar maakte. Veel tieners laten de kerk voor wat ze is, als zij op eigen benen komen te staan. Die trend was al zichtbaar in 2007 en zette, licht afgezwakt, door in 2017.

‘Het goede nieuws voor kerkleiders is dat kerken niet méér studenten lijken kwijt te raken dan tien jaar geleden’, zei directeur Scott McConnell van LifeWay Research in een toelichting in de Baptist Press. ‘Maar de realiteit is dat protestantse kerken nog steeds jongvolwassenen zien vertrekken en de kerk als geheel langzaam krimpt.’

Van de kerkgaande jongeren in de VS haakt 66 procent ten minste een jaar af als zij op kamers gaan; in 2007 was dat 70 procent. De omslag komt nog voor hun twintigste levensjaar. Van de 17-jarigen gaat 69 procent op zondagmorgen naar de kerk, op hun achttiende blijft 58 procent dat doen, op hun negentiende nog maar 40 procent. Van de jonge twintigers bezoekt ongeveer een op de drie regelmatig een kerkdienst.

andere zondagsbesteding

Verandering in de persoonlijke situatie is voor vrijwel iedereen de belangrijkste reden om de kerk links te laten liggen, blijkt uit het onderzoek. Voor driekwart speelt hun mening over predikant of kerkgemeente mee, voor zeventig procent een veranderde kijk op politiek of ethiek.

‘Voor het overgrote deel gingen ze niet weg uit verbittering, ook niet onder invloed van ongelovige medestudenten of door afnemend geloof’, stelt studentenpastor Ben Trueblood tegenover Baptist Press. ‘Zorgelijker is wellicht dat die tieners niets hadden met kerk of geloof, wat hen ertoe had kunnen bewegen om contact te zoeken met een plaatselijke kerk, zodra er voor hen een nieuwe levensfase aanbrak. De tijd die ze met activiteiten in de kerk doorbrachten, werd simpel vervangen door iets anders.’

Ruim een derde van de adolescenten blijft trouw in kerkgang. Zij voelen zich er thuis, de kerk helpt bij beslissingen van alledag en is van betekenis voor hun band met God. <

vijf redenen

De vijf meestgehoorde argumenten waarom jongvolwassenen niet langer naar de kerk komen, zijn:

- ‘Ik ging studeren en ben gestopt met kerkgang’ (34 procent);

- ‘Kerkleden zijn veroordelend of hypocriet’ (32 procent);

- ‘Ik voel geen band met de mensen in de kerk’ (29 procent);

- ‘Ik ben het oneens met de politieke of sociale koers van de kerk’ (25 procent);

- ‘Ik heb het te druk’ (24 procent).

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Heb het leven lief': de Zwolse Oosterkerk viert dat met een Toon Hermans-dienst

'Mijn vader was ook predikant. Mijn moeder en hij konden smakelijk lachen om Toon Hermans en ook meevoelen met zijn serieuze teksten. Maar een kerkdienst met zijn werk erin, nee, dat zou niet denkbaar zijn geweest.'

Afbeelding

Tienden geven: Joris en Annemarie doen het. Hoe Bijbels is dat en is het nog van deze tijd?

Tien procent van je salaris weggeven. Joris is niet christelijk, maar doet dat toch. Annemarie is wél christen, maar kiest ervoor vooral haar tijd te ‘doneren’. Hoe letterlijk is de Bijbelse opdracht om tienden te geven?

Afbeelding

Van bed en breakfast tot boulderhal: steeds meer kerkgebouwen krijgen een andere functie

Steeds meer kerkgebouwen verliezen hun religieuze doel en krijgen een andere bestemming: 1849 kerken hebben inmiddels een andere bestemming, of krijgen deze binnenkort. ‘Een bordeel in de kerk kunnen we niet goedkeuren.’

Afbeelding

'Homokwestie' lijkt niet uit te draaien op schisma bij methodisten in Verenigde Staten

Het is nog maar de vraag of uiteenlopende standpunten over homoseksuele relaties leiden tot een schisma binnen de United Methodist Church in de Verenigde Staten.

Afbeelding

Religieuze wanen komen vaker voor op de Biblebelt. 'Bevindelijk-gereformeerden behandelen is lastiger'

Denken dat je engelenvleugels hebt en kunt vliegen. Of doodsbang zijn dat de duivel je meeneemt. Bevindelijk gereformeerden hebben meer last van religieuze wanen. Maar professionele hulp zullen ze niet gauw inroepen.

Afbeelding

Evelyn Noltus is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel

Evelyn Noltus (61) is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel. ‘Het helpt mij in mijn rol als predikant om dingen te doen die spannend zijn.’