*

Blogs en bladen: recht en Nashville

recht en Nashville

De redactie van De Waarheidsvriend, het tijdschrift van de Gereformeerde Bond, heeft besloten niet nú te schrijven over de Nashvilleverklaring. Want eerst komt de internationale Week van gebed, voor de eenheid van christenen. Daarover schrijft hoofdredacteur Piet Vergunst. De Week van gebed staat dit jaar op aangeven van kerken in Indonesië in het teken van bidden om recht. De oproep om recht te doen raakt het leven van elke christen, schrijft Vergunst. ‘De God van Israël leert het ons namelijk: “U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen”.’ Actueel in een land als Indonesië, dat corruptie kent. ‘U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen.’ (Ex.23:2) Juist de academisch opgeleide predikant, die onze cultuur kan ‘lezen’, heeft de taak de woorden van de wet toe te passen op de context van de kerk in Nederland ... schrijft Vergunst, en dan noemt hij toch nog de Nashvilleverklaring: ‘... waar kleinen en kwetsbaren (denk na de discussie van vorige week over Nashville ook aan jongeren die met hun seksuele gerichtheid worstelen) altijd weer in de verdrukking kunnen komen’.

advertentie