*

Voedselbank in Nederland? Schande

Zorg voor de armen is een christenplicht en moet een kerntaak zijn van de kerk, zegt dominee Dick Couvée van de Rotterdamse Pauluskerk. Hij spreekt vandaag op de eerste interkerkelijke werkconferentie over armoede en schulden voor diakenen.

advertentie