Eerste doopvraag gewijzigd zonder instemming synode | Nederlands Dagblad

Eerste doopvraag gewijzigd zonder instemming synode

De formulering van de eerste doopvraag komt in 2020 aan de orde tijdens de Generale Synode van de vrijgemaakt-gereformeerden. Aanleiding is een verzoek van Amersfoort De Horsten. De zin dat ‘onze kinderen onderworpen zijn aan allerlei ellende’ omvat ‘oneindig veel meer’ dan de formulering in 2017 dat ‘iemand uit zichzelf niets goeds kan doen’, tekent de kerk aan. De nieuwe uitdrukking zou een ‘bron van misverstand en onnodige ergernis’ zijn. De Horsten vraagt de synode terug te keren tot de uitdrukking die al meer dan 450 jaar wordt gebruikt, en die om te zetten in eigentijdse taal.

Geloof

meer ‘Geloof’