*

Vertrouwen, aanvaarding en het zoeken van Gods nabijheid

Ooit was vasten simpel – en tegelijk al lastig zat. Het begon, na carnaval, met Aswoensdag (dit jaar op 6 maart). Vaak onthouden mensen zich dan van vlees. Op deze dag gaat men ook naar de kerk voor een viering waarbij je een askruisje krijgt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij vergaan.’ De periode daarna, tot Pasen, staat in het teken van vasten, gebed en aalmoezen geven. Op de zes zondagen geldt die plicht niet.