Oogsten op stugge grond in Winschoten

Aardbevingen, krimp, werkloosheid, armoede, het communisme in de haarvaten. Voor kerken is het stug boeren in Oost-Groningen. Toch floreert de Evangelische Gemeente Immanuël in Winschoten.

Geloof

meer ‘Geloof’