Comité op zoek naar eenheid in leerregel

Het Vaticaan en de wereldwijde lutheranen, methodisten, anglicanen en gereformeerden hebben besloten tot de oprichting van een gezamenlijk comité dat vervolgstappen moet plannen vanuit een gezamenlijk begrip van de rechtvaardigingsleer.

Geloof

meer ‘Geloof’