Luister naar

Vrouw in ambt terug op landelijke agenda CGK

Nieuws
De vraag of vrouwen mogen dienen in de kerkelijke ambten van dominee, ouderling en diaken keert terug op de landelijke agenda van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Gerard ter Horst
woensdag 10 april 2019 om 18:05

Noordeloos

De particuliere synode van het oosten, gevormd door kerken uit Midden- en Oost-Nederland, die woensdag in Noordeloos bijeen kwam, vraagt de landelijke synode een eerder besluit uit 1998 op zijn houdbaarheid te toetsen. Dit oudere besluit, waaraan de kerken tot nu gehouden zijn, luidt dat op basis van de Bijbel ‘het gezaghebbende leiding geven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt’.

De particuliere synode besloot na een uitgebreide bespreking unaniem de landelijke synode te vragen hóé dit oude besluit te toetsen op houdbaarheid, en deze toetsing ‘vervolgens ook daadwerkelijk te doen uitvoeren’. Een uitkomst kan zijn dat het besluit wordt aangevuld of bijgesteld.

Op de achtergrond spelen spannende vragen: hoe moet het verder binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken nu op principieel niveau – het gezag van de Bijbel – tegenovergesteld wordt gedacht over de positie van vrouwen. Tal van kerken wijzen vrouwelijke ambtsdragers scherp af als onbijbels. Evengoed zijn er veel (samenwerkings)gemeenten die op bijbelse gronden ruimte zien voor vrouwelijke ouderlingen en diakenen.

Twee van hen, in Arnhem en Nieuwegein (beiden vallen onder de particuliere synode van het oosten), hebben laten weten vrouwelijke ambtsdragers te willen bevestigen. Arnhem is daarover in 2018 in gesprek gegaan met kerken in de regio. Langs die route is het onderwerp bij de particuliere synode terechtgekomen. Nieuwegein heeft dit voorjaar aangegeven tot uitvoering over te gaan en geen toestemming van kerken in de regio te vragen, omdat ze verwacht die niet te krijgen.

instructie

De ‘instructie’ die woensdag naar de landelijke synode is doorgestuurd was voorbereid door dominee Han Schenau uit Nunspeet. Zijn tekst kwam in de plaats van twee instructies uit de classis Apeldoorn. Schenau zei zonder landelijke bespreking ‘geen andere kerkelijke praktijk te willen invoeren’, namelijk ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers. ‘Die nieuwe inhoudelijke bespreking zou ik waardevol en zinvol vinden.’

In de instructie worden de dilemma’s onderkend, ‘mogelijk staat zelfs het voortbestaan van onze kerken ter discussie’. De verwachting wordt uitgesproken dat de spanning ‘alleen maar toeneemt zowel wanneer er blijvend geen, als wanneer er wél ruimte gegeven wordt om zusters in de ambten te beroepen’. De spanning is extra diep en pijnlijk omdat deze raakt ‘aan ons al of niet gemeenschappelijk verstaan’ van de Bijbel.

In het voorstel wordt de landelijke synode gevraagd om samenwerkingsgemeenten ‘met klem te vragen’ zich tot aan de uitkomsten van de landelijke toetsing te houden aan de gemaakte afspraken, ‘zodat de druk op de eenheid van het kerkverband niet nog verder toeneemt’. Ook wordt aan hen gevraagd geen ‘onomkeerbare besluiten te nemen waardoor deze eenheid onder onaanvaardbaar hoge druk komt te staan’. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Briefjes krijgen uit de hemel, veel gelovigen verlangen ernaar. Gaat AI daarvoor zorgen?

Je kunt nu appen met Jezus, belooft een Utrecht bedrijf. Een chatbot ‘ontworpen met de eigenschappen van Jezus’ kan direct antwoord geven op geloofsvragen. Gaan gelovigen straks echt AI als stem van God beschouwen?

Afbeelding

Podcast | Elisa liet koning Joas met zijn pijlen op de grond slaan. Waarom eigenlijk?

Aan het eind van zijn leven zocht de profeet Elisa koning Joas op. Hij liet hem een pijl uit het raam schieten, met zijn pijlen op de grond slaan en werd toen plotseling boos op hem. Wat kunnen christenen hier van leren?

Afbeelding

Hoe stop ik met roddelen? 'Iemand die roddelt zegt meer over zichzelf dan over de ander'

Roddelen drijft mensen uit elkaar. Wilkin van de Kamp is oprichter van de christelijke organisatie Vrij Zijn. Hij schreef het boek ‘Roddelen doe ik niet’. Vandaag: zeven manieren om een roddelvrije zone te creëren.

Afbeelding

Otto is pionier, predikant en dirigent van een koor: 'Een koor zingt op complimenten'

Otto Grevink (46), pionier en ambulant predikant, dirigeert het koor Laudate Dominum. ‘Ik vind het machtig mooi om met een groep bezig te zijn.’

Afbeelding

Kan Opwekking nóg meer bezoekers kwijt? De organisatoren gaan het zeker onderzoeken

De organisatie van de pinksterconferentie van stichting Opwekking gaat onderzoeken of het mogelijk is verder op te schalen. Afgelopen zondag moest de organisatie nee verkopen, omdat het terrein ‘vol’ was.

Afbeelding

Hoe het prinselijk huwelijk tussen Maurits en Marilène een oecumenische rel werd

Zondag zijn prins Maurits en prinses Marilène 25 jaar getrouwd. De kerkelijke inzegening van dit huwelijk van een hervormde prins en een katholieke ministersdochter werd een oecumenische rel. Een reconstructie.