Het plan voor een 'kerkcampus' stuit op grote aarzelingen op PKN-synode

De plannen voor een kerkcampus – een terrein waar tal van christelijke organisaties onderdak moeten krijgen – stuiten op aarzelingen van synodeleden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Geloof

meer ‘Geloof’