Het christendom in Afrika begon pas echt te groeien na de dekolonisatie

Het werk van westerse zendelingen in Afrika was lange tijd eenrichtingsverkeer. Nu het christendom op het continent de afgelopen eeuw explosief is gegroeid, lijkt die methode definitief te zijn afgeschreven. Of is dat slechts schijn?

Geloof

meer ‘Geloof’