*

Protestantse jeugdwerker krijgt altijd begeleiding

Alle jeugdwerkers die vanuit de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in kerken aan het werk gaan, krijgen vanaf nu begeleiding.