*

Professor Wim Moehn: 'Begrijpelijk liturgisch formulier bindt kerken samen'

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen beginnen een onderzoek naar de klassieke liturgische formulieren van de zestiende en zeventiende eeuw. Professor Wim Moehn is promotor van twee deelnemende onderzoekers aan de PThU.

advertentie