*

Uit de bladen: bidden om dominees

bidden om dominees

‘Hoe meer de kerk in Nederland krimpt, hoe meer arbeiders er nodig zijn, ook als het aantal predikantsplaatsen blijft afnemen.’ Dat schrijft hoofdredacteur Piet Vergunst in De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond. ‘Dat lijkt niet logisch, maar is het wel’, vervolgt Vergunst. ‘Want, niet alleen in de christelijke gemeente is onderwijs van grote waarde, ook in de samenleving kunnen menigten van mensen – al dan niet hoogopgeleid – niet zonder herder, niet zonder iemand die luistert, zorgt, de weg wijst, vooropgaat. Vergeving en vernieuwing, elk mens heeft die nodig, christen of niet.’ Maar ook binnen de kerk zijn die arbeiders nodig. Alleen al de Gereformeerde Bond, de behoudende flank van de Protestantse Kerk in Nederland, telt al meer dan zestig vacatures. Vergunst moedigt zijn lezers daarom aan te bidden om arbeiders ‘in Zijn oogst’. ‘Vaak heb ik dominees ontmoet die middellijkerwijs dankzij hun biddende moeder de kansel beklommen.‘

advertentie