Predikanten moeten kunnen zeggen: 'Dit is het toch niet'

Geef een predikant de kans uit het ambt te stappen en een ander beroep te kiezen. Dat advies geeft het vrijgemaakt-gereformeerde deputaatschap predikantszaken aan de generale synode van 2020. Emeritus predikant Arie de Snoo uit Leusden licht het advies toe.

Geloof

meer ‘Geloof’