*

Kerkenraden zetten notulen op internet

Notulen van tal van kerkenraads- of gemeentevergaderingen zijn voor iedereen op internet te vinden. De verslagen zijn voorzien van namen van kerkenraads- en gemeenteleden.