*

Hier is het bewijs om vrouwen tot diaken te kunnen wijden

De Amerikaanse cultuurhistoricus Ally Kateusz baart opzien met de publicatie van een uitvoerige studie naar vrouwelijke ambtsdragers in de vroege christelijke kerk.