Moderne dominees zeiden dat Jezus niet was opgestaan. De rechtzinnigen namen een onorthodoxe maatregel

Achtergrond
Moderne dominees doopten kinderen niet meer in de naam van Jezus. Laat uw kinderen niet door hen dopen, zeiden de rechtzinnigen, en ze begonnen een schaduwkerk.
Willem Bouwman
maandag 27 maart 2023 om 01:32
De Grote Kerk in Den Haag, waar dominee Zaalberg de ergernis van de rechtzinnigen wekte.
De Grote Kerk in Den Haag, waar dominee Zaalberg de ergernis van de rechtzinnigen wekte. beeld wikimedia commons

Een belangrijk twistpunt in de tijd van de Afscheiding van 1834 ging over twee Latijnse woorden: quia en quatenus. Het eerste woord betekent ‘omdat’, het tweede ‘voor zover’. De beide woorden speelden een rol in de discussie over de proponentsformule. Afgestudeerde theologen die dominee wilden worden in de Hervormde Kerk, de proponenten, moesten een formulier ondertekenen, waarin stond dat ze de leer van de kerk ‘te goeder trouw aannemen en hartelijk gelooven’.

In die proponentsformule stond het iets uitgebreider, en die uitbreiding zorgde voor problemen. Er stond dat de proponenten de leer beaamden ‘welke overeenkomstig Gods Heilig Woord’ in de belijdenisgeschriften van de kerk is vervat. Bij het woord ‘overeenkomstig’ wrong de schoen. W..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Briefjes krijgen uit de hemel, veel gelovigen verlangen ernaar. Gaat AI daarvoor zorgen?

Je kunt nu appen met Jezus, belooft een Utrecht bedrijf. Een chatbot ‘ontworpen met de eigenschappen van Jezus’ kan direct antwoord geven op geloofsvragen. Gaan gelovigen straks echt AI als stem van God beschouwen?

Afbeelding

Podcast | Elisa liet koning Joas met zijn pijlen op de grond slaan. Waarom eigenlijk?

Aan het eind van zijn leven zocht de profeet Elisa koning Joas op. Hij liet hem een pijl uit het raam schieten, met zijn pijlen op de grond slaan en werd toen plotseling boos op hem. Wat kunnen christenen hier van leren?

Afbeelding

Hoe stop ik met roddelen? 'Iemand die roddelt zegt meer over zichzelf dan over de ander'

Roddelen drijft mensen uit elkaar. Wilkin van de Kamp is oprichter van de christelijke organisatie Vrij Zijn. Hij schreef het boek ‘Roddelen doe ik niet’. Vandaag: zeven manieren om een roddelvrije zone te creëren.

Afbeelding

Otto is pionier, predikant en dirigent van een koor: 'Een koor zingt op complimenten'

Otto Grevink (46), pionier en ambulant predikant, dirigeert het koor Laudate Dominum. ‘Ik vind het machtig mooi om met een groep bezig te zijn.’

Afbeelding

Kan Opwekking nóg meer bezoekers kwijt? De organisatoren gaan het zeker onderzoeken

De organisatie van de pinksterconferentie van stichting Opwekking gaat onderzoeken of het mogelijk is verder op te schalen. Afgelopen zondag moest de organisatie nee verkopen, omdat het terrein ‘vol’ was.

Afbeelding

Hoe het prinselijk huwelijk tussen Maurits en Marilène een oecumenische rel werd

Zondag zijn prins Maurits en prinses Marilène 25 jaar getrouwd. De kerkelijke inzegening van dit huwelijk van een hervormde prins en een katholieke ministersdochter werd een oecumenische rel. Een reconstructie.