Luister naar

Wanhoop je over het klimaat? Zing ook dan een loflied

Column
In de klimaatdemonstraties klinkt een noodkreet, een noodkreet die ook zichtbaar wordt in de Psalmen. Maar in de Psalmen staat die noodkreet in het kader van het loflied. Hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent?
Kasper de Graaf • promovendus Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht
dinsdag 31 januari 2023 om 15:17 aangepast 1 februari 2023 09:51
Hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent?
Hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent? beeld istock
Theologenblog

Klimaatactivisten blokkeerden afgelopen zaterdag de snelweg A12 in Den Haag. Hoe kritisch je ook zou kunnen zijn op een dergelijke actie, ik hoor daarin een noodkreet. Wanhoop klinkt erin door: er moet wat gebeuren om onze toekomst te redden! En tegelijk proef je woede omdat de overheid er te weinig aan doet. 

Ik hoor zo in deze actie iets van de toon van de Psalmen, waarin heel vaak een klacht omhoog klinkt, boosheid over het onrecht in de wereld, en een roep om Gods hulp en ingrijpen. Dat deze geluiden zijn opgenomen in de Bijbel, laat zien dat God daar alle ruimte voor geeft. In de Psalmen is het daarbij wel steeds God die wordt aangeroepen. Zoiets is ook te zien bij christelijke klimaatactivisten die meededen aan de snelwegblokkade en hun actie met gebed en een actiemaal omringden. Wat je daar verder ook van vindt, de toon van wanhoop, woede en noodkreet klinkt toch wezenlijk anders als hij opklinkt tot God. De noodkreet staat in de Psalmen zelfs in het kader van het loflied.  

elke dag prijzen

In de Psalmen klinkt immers ook: ‘Elke dag opnieuw wil ik U prijzen’ (Psalm 145 vers 2). Jazeker, de klacht en de smeekbede hebben een heel centrale plek in de Psalmen. Daar is vaak alle reden toe. Toch wordt het prijzen van God hier gezien als iets voor elke dag opnieuw, als een basistoon in het leven van de gelovige. Niet voor niets eindigt het Psalmboek met vijf lofliederen, die steeds beginnen en eindigen met ‘Halleluja!’ (Psalm 146-150): dat is de toon waar de gebeden en liederen die in de Psalmen een plek hebben op uitlopen. 

Maar hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent? Door te snel ‘halleluja’ te zeggen, kun je gemakkelijk aan diepe problemen voorbijgaan. Hebben activisten geen gelijk dat er echt iets moet gebeuren? Dit zijn terechte vragen. Toch is het goed om God te prijzen, juist ook in de nood. Een aantal dingen helpen mij hierbij verder. 

Allereerst reiken de Psalmen zelf allerlei redenen aan om God te prijzen. Daarbij valt op dat de focus niet ligt op de situatie en omstandigheden waarin je als mens verkeert, maar op God zelf. Zo bezingt Psalm 145 Gods koningschap, zijn grootheid en goedheid. De Psalm leert mij zo om boven elke situatie uit op te zien naar God, naar wie Hij is en hoe Hij altijd het loven waard is.  

klagen en halleluja

Daarnaast is God prijzen niet hetzelfde als alleen maar ‘halleluja’ roepen. Juist ook in de klacht die op God gericht is, in de roep omhoog uit de diepte, wordt God geprezen. Wie zo in de nood roept tot God erkent immers dat alleen God uitkomst kan geven, en maakt God op die manier groot. Klagen en ‘halleluja’ liggen vaak dicht bij elkaar. Bovendien gaat het bij het prijzen van God niet alleen om zingen, al hoort dat er uitdrukkelijk bij. God prijzen is een levenshouding en een levensdoel. Ook in werk en vrije tijd kan ik God prijzen, of in het zoeken naar vrede en recht, door Hem daarmee de eer te geven. 

Ten slotte is God prijzen iets wat je samen doet. In de Psalmen klinkt immers vaak de oproep aan elkaar om God te loven. Dat heeft iets heel moois. Als ik het zelf heel moeilijk vind om God te loven, kan ik gesterkt worden door hoe anderen God prijzen. God belooft dat het loflied zo nooit zal ophouden en uiteindelijk het laatste woord heeft. God is immers groter dan welke crisis en welk onrecht dan ook. ‘Hij kan en zal en wil in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.’ Dat is reden om je te voegen in het wereldwijde koor en met de psalmist mee te zeggen: ‘Elke dag opnieuw wil ik U prijzen.’ Een christelijke noodkreet mag gepaard gaan met het prijzen van God. Anders gezegd: is het prijzen van God, het zingen van Gods lof, niet de christelijke protestactie bij uitstek?

Kasper de Graaf is promovendus Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen |Utrecht. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen|Utrecht.


Een christelijke noodkreet mag gepaard gaan met het prijzen van God, schrijft Kasper de Graaf. - beeld Kasper de Graaf

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wanhoop je over het klimaat? Zing ook dan een loflied

In de klimaatdemonstraties klinkt een noodkreet, een noodkreet die ook zichtbaar wordt in de Psalmen. Maar in de Psalmen staat die noodkreet in het kader van het loflied. Hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent?

Afbeelding

Gods Zoon werd mens: met Kerst gebeurde iets ongehoords

Zeggen dat God mens is geworden gaat ons steeds makkelijker af, stelt oudtestamenticus Gert Kwakkel. ‘Zou dat komen doordat wij geneigd zijn te denken dat het niet meer dan gepast is dat God hetzelfde ondergaat als wij?’

Afbeelding

Door de breukvlakken van de geschiedenis heen doet God zijn Rijk komen. Ook in Afghanistan

De machtsovername door de taliban in Afghanistan kan moedeloos maken. Het bijbelboek Kronieken wil ons behoeden voor een taal van machteloosheid en cynisme en leert ons de taal van de hoop, blogt Eric Peels.

Afbeelding

De kracht van een kleine kerkelijke gemeente werd het afgelopen jaar goed zichtbaar

De coronacrisis laat zien dat een grote kerkelijke gemeente ook keerzijden heeft. Laten kerken zich bezinnen op mogelijkheden tot het verkleinen van de gemeenschap, blogt Arjan van den Os.

Afbeelding

Wat Paulus niet kon zeggen over de weggelopen slaaf Onesimus

In het bijbelboek Filemon schrijft de apostel Paulus niet dat een slaaf - in dat verhaal is dat Onesimus - moet worden vrijgelaten. Ook in die tijd leek er geen manier te zijn om hier met schone handen uit te komen, blogt Michael Mulder.

Afbeelding

De weg uit deze crisis komt van Hogerhand en ik ben alvast gevaccineerd. Hoera!

'Ik ben blij met mijn vaccin, maar tegelijkertijd wringt er wat.' Myriam Klinker vraagt zich af wat haar het recht op de prik geeft.