*

Eenheid is voor ‘orthodoxe’ anglicanen een heilige zaak

De Lambeth-conferentie van de afgelopen twee weken was een mooie tijd, maar de anglicaanse kerkfamilie blijft intern verscheurd. Er moeten manieren komen om lidkerken die afwijken van ‘het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd’, tot inkeer te brengen.

Geloof

meer ‘Geloof’