*

Boeren vergelijken het uitkopen van boeren met het bijbelverhaal van Nabot. Is er een link?

Sinds het bijbelverhaal over Nabot en Achab bij de boerendemonstratie vorige week woensdag werd voorgelezen, wordt het her en der aangehaald in de stikstofdiscussie. Volgens predikant en theoloog Ad van Nieuwpoort zijn er interessante parallellen tussen het verhaal en de situatie van boeren.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie