In deze kerk moet je bij doop of belijdenis beloven dat je goed met de schepping zult omgaan

Nieuws
In het anglicaanse bisdom Oxford moeten doop- en belijdeniskandidaten voortaan in de dienst een extra vraag beantwoorden, waarbij ze beloven zorgvuldig met de schepping om te gaan.
Wim Houtman
maandag 27 juni 2022 om 12:13
Bisschop Steven Croft.
Bisschop Steven Croft. beeld bisdom oxford

Oxford

Bisschop Steven Croft en zijn drie hulpbisschoppen gaan hun best doen om deze aanvulling in de liturgie breder ingang te doen vinden in de anglicaanse Kerk van Engeland.

In de Anglicaanse Kerk moeten mensen na hun doop of belijdenis een aantal vragen beantwoorden over hun nieuwe levensstijl als christen, vanuit hun roeping om God te aanbidden en te dienen. Hun wordt gevraagd of ze trouw zullen blijven aan de leer en de gemeenschap van de kerk, of ze de zonde zullen weerstaan, in woord en daad zullen getuigen van het evangelie, naastenliefde zullen betonen en zullen bidden en zich inzetten voor sociale gerechtigheid.

Elk van die vragen beantwoorden ze met: ‘Ja, met Gods hulp.’

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.