*

In deze kerk moet je bij doop of belijdenis beloven dat je goed met de schepping zult omgaan

In het anglicaanse bisdom Oxford moeten doop- en belijdeniskandidaten voortaan in de dienst een extra vraag beantwoorden, waarbij ze beloven zorgvuldig met de schepping om te gaan.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie