*

Poolse lutheranen wijden vrouwen als predikant. ‘Een diep ontroerend moment’

Na lang debatteren zijn zaterdag negen vrouwelijke predikanten benoemd in de Poolse lutherse kerk. De mogelijkheid daartoe werd in oktober geschapen.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie