*

dicht de kloof 

In het Katholiek Nieuwsblad analyseert redacteur Luuk van den Einden ‘Buiten kerk en moskee’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij leest in dit eerste religieonderzoek, waarin niet-gelovigen en spiritueel geïnteresseerden centraal staan, dat ‘de kloof tussen gelovigen en de rest van de samenleving’ groeit en dat ‘dat kan leiden tot spanningen’. Als voorbeeld haalt hij behoudende gelovigen aan die ‘leven in een maatschappij die er op het gebied van religie, seksualiteit en medische ethiek heel andere normen en waarden op nahoudt’. Met een steeds groter wordende groep niet- of andersgelovigen is het volgens Van den Einden aan de beleidsmakers om deze kloof te dichten. ‘Dat kan bijvoorbeeld op scholen: volgens het SCP ‘bij uitstek de plek waar leerlingen leren omgaan met andere opvattingen’.’

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie