*

Blogs en bladen: Jongeren doen later belijdenis dan vroeger

Het Nederlands Dagblad selecteert verhalen uit andere media. Vandaag: later belijdenis dan vroeger, typerende geloofswoorden en tegen geslachtsverandering.

later belijdenis dan vroeger

Jongvolwassenen doen later belijdenis dan vroeger. De vanzelfsprekendheid om na zes jaar catechese direct belijdenis te doen, is ervan af. In veel protestantse gemeenten zijn daarom 18+-groepen in het leven geroepen. Herman van Wijngaarden schrijft in De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond, over een onderzoek dat CHE-student Sylvia Grondman naar deze groepen deed. ‘Vragen die ik hoor, hebben vaak te maken met: ‘Wanneer is het nu míjn geloof?’’, zegt een predikant in dit onderzoek. ‘Op de catechese hebben ze veel gehoord over het geloof en het is niet zo dat ze daar per se grote twijfels bij hebben. Maar ze willen wel dat hun geloof méér is dan gewoon met de stroom van hun opvoeding meelopen. Met andere woorden: ze zoeken naar persoonlijk geloof.’

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie