*

De doop als struikelpunt tussen kerkmuren? ‘Als we elkaar in de Geest erkennen, niet meer’

Wat is het kenmerk van een levende kerk? Geen papieren of half betrokken leden, maar toegewijde gelovigen die persoonlijk antwoorden op Gods genade en leven door de kracht van de Geest, vindt dominee Teun van der Leer.

Geloof

meer ‘Geloof’