*

Blogs en bladen: Er komt een einde aan het preekbeurtenbureau

Het Nederlands Dagblad selecteert verhalen uit andere media. Vandaag: Na 66 jaar komt er een einde aan het ‘preekbeurtenbureau’ van de Gereformeerde Bond, meldt De Waarheidsvriend.

Geloof

meer ‘Geloof’