*

Is de online kerkdienst wel of niet voor iedereen? ‘Het internet vraagt al langer om bezinning’

Hoe zorg je ervoor dat het vertrouwelijke karakter van de eredienst kan blijven bestaan, terwijl een dienst online door iedereen te volgen is? ‘Geloofsgemeenschappen willen een rol blijven spelen in het publieke domein, maar dat heeft consequenties’, zegt de Kamper hoogleraar Leon van den Broeke, die aan theologiestudenten colleges geeft over wat er kan misgaan met kerkdiensten.

  • aangepast 26 oktober 2021 14:50

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie