*

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verliezen weer leden

Het ledental van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt blijft dalen. Tussen oktober 2019 en oktober 2020 slonk het aantal leden van 112.593 naar 110.331, een verlies van 2262 leden.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie