*

Het nieuwe gezicht van de rooms-katholieken in Marokko

De kerk in Marokko ‘verandert voortdurend’, zegt de aartsbisschop van Rabat. Hij heeft net een synode van het bisdom bijeengeroepen om hierover te vergaderen. De komst van studenten, arbeiders en migranten uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara heeft de plaatselijke kerk op een indrukwekkende manier nieuw leven in geblazen.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie