Vorige week namen de Zuidelijke Baptisten, het grootste protestantse kerkgenootschap in Amerika, nog een resolutie aan waarin staat dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik voorgoed gediskwalificeerd zijn voor het ambt van predikant. Uit het onderzoek van LifeWay blijkt dat veruit de meeste predikanten het daarmee eens zijn. Daarin zijn ze iets eenstemmiger waar het gaat om kindermisbruik dan bij misbruik van volwassenen. ‘De meeste predikanten geloven dat het ambt onverenigbaar is met het seksueel misbruiken of aanranden van een ander’, zegt Scott McConnell, uitvoerend directeur van Lifeway Research, tegenover Christianity Today. ‘Dit betekent niet dat ..